Welke regelgeving rondom brandbeveiliging is er?

Misschien heeft u al eens gehoord van de Zorgplicht of het Bouwbesluit 2012. Of wellicht klinkt de NEN-regelgeving u bekend in de oren. Drie zaken die van belang zijn bij de regelgeving rondom brandbeveiliging. Deze drie zaken worden hieronder uitgebreid toegelicht.

Zorgplicht

De Zorgplicht vanuit de arbeidsomstandighedenwet (ook wel bekend als de Arbowet) geeft aan dat u bepaalde maatregelen moet treffen om de gezondheid en veiligheid van onder andere de werknemers te kunnen garanderen. Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico dat u aansprakelijk bent richting uw medewerkers, als het aankomt op eventuele schade.

Als u een momentje zou nemen om na te denken over hoe groot deze schade kan zijn, dan begrijpt u het belang van de regelgeving rondom brandveiligheid.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 biedt voorschriften omtrent een bouwwerk zodat het geen gevaar oplevert voor aanwezigen en omgeving. Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimale eisen weer waar een bouwwerk aan moet voldoen.

Maar met het oog op een echt deugdelijke brandbeveiliging is er, als je het aan onze experts vraagt, wel meer nodig dan het minimale voor een veiligheidsgevoel.

Visser Beveiligingen ziet het Bouwbesluit als een prima richtlijn omtrent regelgeving voor brandveiligheid. Alleen is deze richtlijn volgens ons niet voor ieder pand geschikt of optimaal zodat maatwerk geëist is. Denk bijvoorbeeld maar aan de eis dat elke 1.000 vierkante meter omgeven moet zijn met een brandwerende scheiding. Stel dat u een groot magazijn hebt waar orders worden verwerkt, dan is dit helemaal niet praktisch.

We adviseren daarom altijd om een brandveiligheidsplan op maat te maken, omdat dit zeer efficiënt is. Onze experts bedenken in oplossingen voor de brandveiligheid, die uitgaan van de regelgeving rondom brandbeveiliging maar die daar dan op een gelijkwaardige manier invulling aan geven.

NEN-2535

NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Hiertoe verwijst deze norm naar verschillende delen uit de NEN-EN 54-reeks en naar andere relevante normen. Indien nog geen Nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen. Daar waar in de normen een keuze wordt geboden, zoals in NEN-EN 54-2, geeft deze norm regels wanneer deze opties verplicht zijn. Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in bouwwerken die niet worden geïntegreerd wat betreft apparatuur en bekabeling met andere systemen, behoudens het gestelde in hoofdstuk 7. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een ontruimingsalarminstallatie, een rook- en warmteafvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie. Een brandmeldinstallatie en de samenhang met andere installaties is schematisch weergegeven.

NEN-2654

Is of moet uw bedrijfspand overeenkomstig het bouwbesluit 2012 voorzien van een brandmeld-, en ontruimingsalarminstallatie? En als u een installatie moet aanschaffen, hoe ziet deze er dan uit, alsook wat wordt er dan u verwacht?

Een installatie kan bestaan uit een klein systeem, maar kan ook uit een netwerk van meerdere gekoppelde systemen bestaan.

Het bouwbesluit helpt door o.a. door te verwijzen naar de norm NEN 2654-1 en 2 voor een goed beheer en onderhoud. De NEN norm laat weten dat er maandelijks beheerderstaken uitvoeren moeten worden, en het systeem jaarlijks moet worden onderhouden.

Deze werkzaamheden dienen voor de veiligheid van uw personeel en de continuïteit van uw bedrijf. Werkzaamheden die van uitermate groot belang zijn.

Regelgeving voor brandbeveiliging voor uw pand

Het is begrijpelijk dat u niet precies weet welke wetgeving er precies van toepassing zijn op uw pand.  Wij kunnen u hierbij helpen, om aan de hand van de fungerende regelgeving vast te stellen, welke brandbeveiligingsvorm in uw geval noodzakelijk is. Een brandmeld/ontruimingsinstallatie is veelal een verplichting, en wordt bepaald op basis van de gebruikersfunctie, de oppervlakte omvang en de hoogte van het uw bedrijfspand, overeenkomstig deze in het Bouwbesluit 2012 wordt beschreven.

De sector waarin u werkzaam bent is van invloed op de noodzakelijk toe te passen brand veiligheidsmaatregelen. Bent u bijvoorbeeld een hoteleigenaar en is uw bedrijfspand opgebouwd uit meerdere bouwlagen, dan is een effectieve vluchtroute een vereiste om veilig te kunnen vluchten. Maar heeft u een kinderdagverblijf, dan is het juist van belang om een juiste manier te vinden om jonge kinderen, die over het algemeen niet zelfredzaam zijn, veilig en snel het pand uit te helpen. Ook hier is regelgeving op het gebied van brandveiligheid uiteraard maatwerk. Onze experts kijken daarom graag met u mee om uw pand veilig te krijgen. Zij kunnen een goed gedegen advies verschaffen en informeren hoe de brandbeveiliging in de praktijk, in uw geval het beste tot zijn recht zal komen.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem contact op

Contact opnemen met ons?

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?


  Bel naar 0111 46 80 60
Mail naar info@visserbeveiligingen.nl


Vestiging Zierikzee
Vissersdijk 40
4301 ND Zierikzee


Overname Visser Beveiligingen