Beheer van uw brandmeldinstallatie

Wat is maandelijks beheer?

De maandelijke controles

Eenmaal per maand dienen de volgende controles te worden uitgevoerd door een beheerder brandmeldinstallaties:

Controles na vier- en acht maanden

Tevens dienen vier- en acht maanden na oplevering en jaarlijks onderhoud, de volgende controles te worden uitgevoerd door een beheerder brandmeldinstallaties:

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het beheer, de periodieke controle en het preventief onderhoud worden uitgevoerd.

Deze taken worden uitgevoerd door een beheerder.

De gebruiker moet een of meer personen aanwijzen die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te fungeren als beheerder.

Wat zijn de taken van de beheerder?

De dagelijkse bediening

Onder dagelijkse bediening wordt verstaan alle bedieningshandelingen die noodzakelijk zijn om brand-, storings- en overige meldingen af te handelen, zoals bijvoorbeeld:

Het beheer van de brandmeldinstallatie

Het buiten werking stellen van een of meer delen van de brandmeldinstallatie, onder andere het uitschakelen van brandmelders, groepen of detectiezones, het uitschakelen van sturingen voor automatische brandbeveiligingsinstallaties en het uitschakelen van de doormelding naar een ontvangststation voor brand- en/of storingsmeldingen. Alle gebeurtenissen, samenhangend met het functioneren van de brandmeldinstallatie moet de beheerder in het logboek vermelden.

De periodieke controle en het preventief onderhoud.

Periodieke controle en preventief onderhoud omvatten alle maatregelen die zijn vereist om de brandmeldinstallatie in nominale staat te houden of deze daar weer in terug te brengen.

Het preventief onderhoud dient 1 x per jaar door een onderhoudspartij BMI te worden uitgevoerd.

De periodieke controle bestaat uit:

Deze controles zijn ook uit te besteden.

Instructie aan het personeel omtrent het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen

De beheerder moet binnen de mogelijkheden van zijn taak de noodzakelijke maatregelen treffen om er voor te zorgen dat onechte en ongewenste brandmeldingen, al dan niet ten gevolge van brand simulerende gebeurtenissen, voldoen aan de prestatie-eisen voor ongewenste en onechte brandmeldingen.

Wie mag de taken beheer BMI uitvoeren?

Zelf beheer uitvoeren

Indien u zelf het beheer wil uitvoeren kunnen wij u een opleiding aanbieden.

Wij bieden een klassikale cursus Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie aan die geheel door ons wordt verzorgd. Door middel van een 1dags training wordt de cursist voorbereid op het NIBHV examen. Aan het einde van de cursus wordt het examen direct afgenomen door onze examinator. Na een geslaagde afloop van de cursus bent u in staat om op de juiste wijze zelf de maandelijkse en 4- en 8 maandelijkse controle uit te voeren.

• Beheer uitbesteden aan Visser Beveiligingen BV of een ander erkend bedrijf

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem contact op

Contact opnemen met ons?

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?


  Bel naar 0111 46 80 60
Mail naar info@visserbeveiligingen.nl


Vestiging Zierikzee
Vissersdijk 40
4301 ND Zierikzee


Overname Visser Beveiligingen